zai线应聘

您dewei置:wang站shouye /zai线应聘
    *应聘岗wei
    *姓名     *性别     min族
    *政治面mao     *籍guan     身高
    *出生日期
请选ze日期
    *婚姻状况     *工作年限
    *联系电话     身份zheng号
    *居住地
*教育经历(高中及以上,zui高学历tianzai第一xing,需要tian写起止时间、毕业学校、专业、所有学历、学历性质)
*工作经历(包括起止时间、公司名称、职wei、工作内容描shu等)
所获zheng书(请tianzheng书名称、获得时间。包括建造shizheng、职称zheng、huijizheng等,没有则tian无)
职业规划
版权所有 安徽mg老虎机建she集tuan 皖ICPbei11011252号-1
电话:+86 551 62605600 传真:+86 551 62605600 地址:shi东二huan路与lin泉路交cha口璟泰大xia